• wt.. paź 3rd, 2023

smart-ui.org

Inteligentny Interfejs uzytkownika SUI

Korzyści z obsługi informatycznej dla firm

Dla nich jest outsourcing usług informatycznych istotny.
Osbługa informatyczna firm czy konieczna?

Zalety

Firmy mogą zaoszczędzić pieniądze, zlecając na zewnątrz swoje potrzeby informatyczne. Koszty te są nie tylko niższe, ale mogą być również odliczane od podatku. W przypadku outsourcingu firmy unikają konieczności płacenia pensji i świadczeń pracownikom wewnętrznym działu IT. Otrzymują również wykwalifikowaną siłę roboczą o niższych kosztach operacyjnych. Ponadto firmy mogą zwiększyć swoją produktywność. Outsourcing pomaga im w przydzielaniu zadań o niższym priorytecie zespołom zewnętrznym, uwalniając główny zespół od zadań o wyższej wartości.

Outsourcing IT może zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów technicznych. Ponieważ dostawcy IT nie podlegają tym samym wytycznym dotyczącym zarządzania, co pracownicy, często brakuje im tych samych aplikacji strategicznych lub środków odzyskiwania danych po awarii. Inną wadą jest to, że gdy dostawca zajmuje się krytycznymi funkcjami biznesowymi, firma traci kontrolę. Outsourcing może również skutkować zwolnieniami lub przeniesieniem dotychczasowych pracowników. Sytuacje te mogą postawić morale pracowników na krawędzi.

Outsourcing obsługi IT dla firm może przynieść natychmiastowe korzyści. Dzięki przekształceniu kosztów IT w koszty zmienne, firmy mogą skutecznie budżetować swoje wydatki. Firmy mogą również zaoszczędzić pieniądze na zatrudnianiu i szkoleniu pracowników IT. Zatrudnianie wewnętrznych pracowników jest kosztowne i trudne. Ponadto, może im brakować doświadczenia i wiedzy potrzebnej do wykonywania niektórych zadań. Ponadto, często trudno jest znaleźć odpowiednią osobę, która wkomponuje się w strukturę firmy.

Outsourcing IT pomaga również firmom skupić się na innych projektach, które są kluczowe dla ich działalności. Firmy mogą skupić się na poprawie procesów i jakości usług, co byłoby niemożliwe do zrealizowania bez dedykowanego personelu IT. Ponadto outsourcing umożliwia firmom wdrożenie środków bezpieczeństwa i planów odzyskiwania danych po awarii, co zmniejsza ryzyko naruszenia danych.

Outsourcing IT pozwala również firmom na poszerzenie ich wewnętrznej wiedzy informatycznej. Zwalnia to wewnętrzny zespół IT, który może skupić się na komponentach IT o większej wartości. Na przykład, zespół ten może skupić się na wewnętrznym rozwiązywaniu problemów, monitorowaniu i konfiguracji oprogramowania. Outsourcing IT pozwala firmowemu działowi IT rozwijać się wraz z rozwojem firmy i jej potrzebami.

Kolejną zaletą outsourcingu jest to, że zapewnia on dostęp do utalentowanych ludzi z różnych części świata. Podczas gdy zatrudnianie pracowników lokalnie może być kosztowne, outsourcing zapewnia dostęp do wyspecjalizowanych talentów w innych krajach. Oznacza to, że firma może utrzymać koszty na niskim poziomie i korzystać z niskich kosztów pracy.

Koszty

Koszt outsourcingu IT zależy od kilku czynników. Niektóre firmy zlecają na zewnątrz typowe zadania związane z systemami komputerowymi, takie jak monitorowanie bezpieczeństwa i wykrywanie zagrożeń. Inne zlecają na zewnątrz bardziej wyspecjalizowane talenty, takie jak programiści aplikacji dla przedsiębiorstw. Coraz częściej firmy sięgają po rozwiązania w chmurze i rozwiązania typu „wszystko jako usługa”, aby obniżyć koszty i zwiększyć sprawność działania.

Koszty outsourcingu IT różnią się znacznie w zależności od geografii, specjalizacji i poziomu wiedzy osób wykonujących pracę. Kraje półkuli zachodniej, które są ogólnie bardziej rozwinięte w wielu sektorach, mają tendencję do pobierania wyższych opłat. Inne regiony świata, takie jak Ameryka Łacińska, Europa Wschodnia i Azja Południowa, mają tendencję do niższych cen.

Kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę są koszty pracy. Zatrudnianie pracowników jest kosztowne i wiąże się z wieloma wydatkami. Oprócz pensji, pracownicy muszą również płacić za sprzęt, przestrzeń biurową, oprogramowanie i szkolenia. Outsourcing pracowników może zaoszczędzić firmie nawet siedem razy więcej niż zatrudnienie pracownika wewnętrznego. Dodatkowo, zwolnienie pracowników wiąże się z dodatkowymi kosztami, w tym odprawą i odszkodowaniem dla bezrobotnych.

Obsługa informatyczna firm może zaoszczędzić firmie średnio około 60 tys. dolarów rocznie. W przypadku firmy zatrudniającej 50 pracowników, przekładałoby się to na około 100 dolarów na użytkownika miesięcznie. Ponadto, dostawca usług może pobierać jednorazowe opłaty za nagłe wizyty na miejscu i sesje planowania strategicznych celów biznesowych. Niemniej jednak, oszczędności w porównaniu z zatrudnieniem dwóch wewnętrznych pracowników IT są znaczne. Należy również pamiętać, że przyszły wzrost i nowe projekty spowodują dodatkowe koszty.

Outsourcing IT do zewnętrznego eksperta pomoże firmie obniżyć koszty poprzez zmniejszenie kosztów pracy i poprawę wydajności. Outsourcing obsługi IT dla firm może również zapewnić dostęp do najnowszych narzędzi do transformacji cyfrowej i zapewnić optymalną infrastrukturę IT. Łatwo jest zrozumieć, dlaczego wiele firm decyduje się na outsourcing obsługi IT dla firm. Outsourcing IT może przynieść znaczne oszczędności, ale konieczne jest upewnienie się co do korzyści kosztowych i rodzaju potrzebnej usługi.

Wiele organizacji posiada własne zespoły IT, ale w niektórych przypadkach wymagają one pomocy. Przekazując rutynowe prace nad systemem komputerowym firmie zewnętrznej, firma zwalnia swoje wewnętrzne zasoby, aby skupić się na podstawowych zadaniach biznesowych. Ponadto, zapewnia dostęp do specjalistycznych talentów, które mogą nie być dostępne w firmie.

Lokalizacje

Azja jest jedną z najpopularniejszych lokalizacji dla outsourcingu IT. Chiny i Indie należą do czołowych miejsc docelowych. Oba kraje mogą pochwalić się dużą pulą talentów i znajomością języka angielskiego. Problemem mogą być jednak różnice kulturowe i niezależność. Ponadto, kraje azjatyckie są często najdroższymi lokalizacjami dla outsourcingu. Jednak te czynniki mogą sprawić, że będą atrakcyjne dla długoterminowych kontraktów.

Istnieje wiele czynników, które należy rozważyć przy wyborze lokalizacji dla outsourcingu IT. Na przykład, strefa czasowa może być głównym czynnikiem. Niektóre lokalizacje outsourcingu mają znaczną różnicę czasową i są nieodpowiednie dla firm z Ameryki Północnej. W takim przypadku firma powinna upewnić się, że pracownicy są w stanie skutecznie komunikować się i zachować zgodność kulturową.

Kolejną wschodzącą lokalizacją dla obsługi IT dla firm jest kraj Białorusi. Kraj ten ma wykształconą populację i wysoko rozwinięty przemysł IT. W rezultacie jest to silny konkurent dla Chin i Indii. Chociaż populacja specjalistów IT w tym kraju wynosi tylko około 30 000, rząd zachęca firmy do zatrudniania wysokiej jakości i dobrze wykształconej siły roboczej. Oferuje również konkurencyjne wynagrodzenia, wynoszące od 20 do 40 dolarów za godzinę.

Innym ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze miejsca outsourcingu, jest kurs waluty. Podczas gdy większość miejsc outsourcingu ma niskie koszty pracy, należy wziąć pod uwagę gwałtowne zmiany kursów walut. Należy również rozważyć, czy rząd wspiera projekty offshoringowe. Wsparcie rządu jest głównym czynnikiem sukcesu projektu offshoringowego i może obejmować korzystne traktowanie podatkowe, infrastrukturę publiczną i przepisy dotyczące zatrudnienia.

Peru odnotowało duże zyski w outsourcingu BPO. Kraj ten posiada szybko rosnącą siłę roboczą ze znajomością języka angielskiego. Mimo że klimat polityczny w tym kraju był w ostatnich latach niekorzystny, niektóre firmy rozszerzyły działalność na ten kraj. Polska i Bułgaria spadły jednak w swoich rankingach. Na razie pozostają one popularnymi opcjami dla firm z branży outsourcingu IT.

Kryteria oceny dostawcy

Przy wyborze dostawcy outsourcingu IT ważne jest, aby ocenić jego doświadczenie i możliwości, a nie tylko cenę. Dostawcy usług IT muszą być w stanie spełnić Twoje oczekiwania, a oni powinni być w stanie spełnić te oczekiwania na czas. Sprzedawca powinien być w stanie wyjaśnić swoją metodologię i pokazać, jak zarządza projektami.

Sprzedawca powinien mieć wystarczającą pojemność, aby spełnić Twoje potrzeby i wykazać się doświadczeniem w stosie technologii i branży. Powinien również posiadać referencje klientów i być w stanie zapewnić minimalny wskaźnik zaangażowania w projekt. Powinien również oferować stawki, które mieszczą się w Twoim budżecie. Ważne jest również, aby dokładnie przejrzeć wszelkie zobowiązania umowne, w tym zakres usług, obowiązki każdej ze stron oraz warunki SLA i środki zaradcze. Chociaż sprzedawca może być skłonny do zapewnienia niskiej stawki, najlepiej jest negocjować z dostawcą, aby upewnić się, że otrzymujesz wartość za swoje pieniądze.

Dostawcy outsourcingu IT powinni oferować zintegrowane portfolio rozwiązań i usług. Należą do nich chmury publiczne i prywatne, zarządzane rozwiązania głosowe, usługi tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii, archiwizacja poczty elektronicznej i komunikatorów oraz usługi konsultingowe. Ponadto, należy zrozumieć zespół zarządzający dostawcy outsourcingu IT i jego personel techniczny.

Kultura i wartości firmy są również krytyczne. Jest to szczególnie ważne dla dostawców oprogramowania, którzy powinni przestrzegać standardów i przepisów branżowych. Sprawdzenie ich zgodności z tymi standardami pomoże Ci określić ich przydatność dla Twojej organizacji. Podobnie, należy rozważyć lokalizację i kulturę firmy. Czynniki te można ocenić, odwiedzając biuro dostawcy lub rozmawiając z pracownikami.

Personel dostawcy usług outsourcingowych powinien być zdolny i doświadczony. Powinni mieć dobry wskaźnik rotacji, który nie powinien być większy niż 15 procent. Należy również zapytać o zespół zarządzający, czy jest do zera i zdolny. Jeśli firma nie posiada odpowiednich umiejętności, nie wybieraj jej.

Kierownik projektu ma kluczowe znaczenie w procesie outsourcingu IT, ponieważ jest ostatecznie odpowiedzialny za ukończenie projektu. Musi on być w stanie komunikować się z dostawcą outsourcingu IT i tworzyć specyfikacje projektu. Powinni być transparentni w sposobie komunikowania się i raportowania swoich wyników. Ponadto, powinni być w stanie produkować dzienne i tygodniowe raporty.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

By akte